Ressurser

Amerikans info om hvor billig det er å brygge ØL selv
Samleinfo on brygging
Hjemmedyrking av humle
Smakshjulet
Rare øl
Humlediagram
Ekstreme ingredienser